Đi khám bệnh được 2 bác sỹ cho ăn thuốc bằng cổ tay vào mồm và vào lồn

0%